Spot o cystické fibróze


Video

Koncept

Kampaň

Content

Idea

Obyčejné životy

Třetí částí kampaně pro Klub nemocných cystickou fibrózou je reklamní spot, který jsme vyprodukovali ve spolupráci se zlínskou IS Produkcí. Cílem bylo emotivně ukázat život s cystickou fibrózou na jednom jednoduchém příkladu.

Vrcholové výkony

Znázornili jsme cestu na divadelní představení, kterou jsme připodobnili ke cross country běhu, při němž jedinec musí překonat mnoho nástrah, které se shodují s běžnými nástrahami, jimž čelí nemocní cystickou fibrózou. Režie se ujal Lukáš Borovička a ve vedlejších rolích se objevili herečky a herci z Dejvického divadla.