ACON - Smart Grids


Video

Koncept

Content

Jak funguje přeshraniční energetika

Pro českou distribuční společnost EG.D a slovenskou Západoslovenskou distribuční jsme připravili video popisující mezinárodní projekt ACON (Again COnnected Network).

Složitosti srozumitelně

Distribuce energie je relativně složitý a odborný problém. Proto jsme se ve videu snažili vše srozumitelně vysvětlit široké veřejnosti. Nechyběly ani konkrétní příklady přeshraniční spolupráce. Natáčeli jsme v Česku a na Slovensku.