E.ON - sociální sítě


Social

Hra

Copywriting

Design

Grafika

Content

Výpadky i rébusy

Správu Facebooku a LinkedInu distributora energií E.ON jsem převzali s počátkem roku 2020. Vedle standardních zpráv, které se týkají odborných věcí a neočekávaných situací (nejčastěji vichřice a následné výpadky proudu), připravujeme i méně tradiční komunikaci. Například sérii rébusových postů, které na sebe navazují. Ti, jimž se podařilo projít náročnými úkoly, získali drobnou odměnu.

Komunikace i rekonstrukce

Vedle toho se staráme také o community management, kdy na denní bázi řešíme dotazy a případné problémy nejen zákazníků E.ONu. Nesedíme však jen v kanceláři, zdokumentovali jsme například složitou výměnu sloupů vysokého napětí v délce několika kilometrů. Nebo organizujeme malování na obří plochy rozvoden, které získají vedle umělecké hodnoty také nátěr, který čistí vzduch.