EG.D


Video

Social

Animace

Copywriting

Design

Content

HR

EG.D žádná nuda

Práce pro provozovatele distribučních sítí elektřiny a plynu se na první pohled může zdát jako velká nuda. Pravdou je přitom úplný opak. Díky práci pro EG.D jsme se dostali na místa, kam bychom se jen tak nepodívali a mluvili s lidmi, jejichž vědomosti dalece přesahují ty naše.

V jakýchkoliv podmínkách

Vyrobili jsme sérii videí, ve kterých jsme ukázali, jak probíhají rekonstrukce sítí, ale také jsme se zaměřili na ekologii a zaznamenali jsme důraz, který EG.D na tuto stránku klade. Díky tomu jsme ukázali, jak si provozovatel sítí uvědomuje svou společenskou odpovědnost a jeho práci přiblížili jeho klientům.